ArtikuluakAzken artikuluak


27/05/2024

Banda bateko musika-tresnak orkestra-zuzendariaren inguruan antolatzen dira zirkuluerdi bat osatuz. Hezkuntzari dagokionez, zuzendaria botere korporatiboa da. Une historiko honetan, eskubide kolektiboek atzera egiten dute enpresa-boterearen alde.

27/05/2024

La disposición de los instrumentos en una banda, se organiza formando un semicírculo en torno al director de orquesta. En el caso que nos ocupa, el director es el poder corporativo. En este momento histórico, se está dando un retroceso de los derechos colectivos en favor del poder empresarial.

27/01/2024

Oraingo erredakzio txarrak ez ditu on bihurtzen aurrekoak. Zirriborroek ez zuten inolako aurrerapausorik ezartzen euskalduntzearen alde ekiteko.

09/11/2023

Una parte de estas medidas son contrarias a lo establecido en las leyes vigentes, tanto de ámbito estatal como autonómico, lo que ha provocado informes jurídicos de la propia administración contrarios a dichas medidas (casi inmediatamente ha cesado algún que otro cargo de los servicios jurídicos) e impugnaciones por la vía legal de EHIGE y Steilas3.

22/10/2023

Orain arte bezala, desorekan oinarritutako sistema dualari eusteko legea ezarri nahi digute, sare publikoa bazterrean utzi eta sare pribatua diru publikoz bete.

27/09/2023

El proyecto es privatizador y no va a resolver el principal problema del sistema: la generación constante de segregación escolar debido a su dualidad. Será objeto de debate este otoño en el Parlamento Vasco.

27/06/2023

Sinestezina dirudien arren, inork ez du ikusi nahi gure hezkuntza-sistemaren elefante erraldoia. Nahiz eta begi-bistakoa izan, bere egitura bikoitzak dakarren hezkuntza-anomalia larria ezkutatu nahi digute, alegia, ikastetxe publikoek eta pribatu-itunduek osatzen duten proportzio bereko egitura paraleloa.

03/05/2023

Aitor Mendiak honako hau idatzi du BERRIAn argitaratuko iritzi artikulu batean: «Titulartasunak bere horretan segregazioa ez lukeela amaituko kontuan izanda, are antzuagoa bilakatzen du eztabaida. Segregazioa fenomeno konplexua eta multidimentsionala izanik, titulartasunak ez ezik beste zenbait faktorek ere eragiten dute». Horren harira gogoeta batzuk egin nahiko nituzke.

01/02/2023

Izan ere, akordio politikoaren gako pribatizatzaile nagusia sistema ulertzeko moduan dago: erakunde autonomoz eta independentez osatutako sistema bat izango dugu, ikastetxeen «izaera propioa» ukiezina izango da, «deszentralizatua», produktuaren kalitatearen araberako baliabideak esleituko dituena (ez beharren arabera) eta izaera publikoa eta pribatua bateratzen saiatuko dena.

27/12/2022

Hezkuntza Legearen Aurreproiektuak familiek ikastetxea aukeratzeko duten eskubidea aldarrikatzen du, baina Arartekoak berak interes orokorreko beste eskubide batzuen mende jartzen du eskubide hori, hala nola ekitatearen, bizikidetzaren, edo gizarte-kohesioaren mende, familien proportzio handi batek ez duelako hautatzeko aukerarik.

26/10/2022

Entre los diferentes aspectos que aborda el anteproyecto de Ley de Educación, su principal y más preocupante novedad consiste en considerar a los centros privados-concertados parte del servicio público de educación. Se les concede un estatus similar al de los centros públicos, al equiparar la naturaleza de ambos por medio de malabarismos jurídico-financieros, como los «contratos-programa».

01/10/2022

Lege-aurreproiektuan ez da zehazten nola bermatuko den doakotasuna itunpeko ikastetxeetan, eta sailburuak ez du zehaztu Eusko Jaurlaritzak neurririk hartuko duen kuotak jaitsi ez dituztelako.

22/09/2022

Gutun hau idatzi dut Agustina Pontestak argitaratutakoari erantzunez. Ez Agustinari zuzenean (edo bakarrik) erantzuteko, baizik eta gure herriaren zati handi batek Partaideko ikastolen inguruan duen ustea behingoz desmuntatzeko.

09/09/2022

Gaur egun, itunpeko ikastetxe katolikoek euskal hezkuntza-sistemaren %35a osatzen dute (harritzeko kopurua hezkuntza sistema batean!); diktadura frankistaren babesarekin elizak garatu zuen hezkuntza sarea gure egunetara heldu da, demokraziaren botere publikoek esku-hartu gabe. Izan ere, ikastetxe horiek guztiak diru publikoz finantzatuak dira, baina kudeaketa pribatukoak, eliza katolikoaren kudeaketa, hain zuzen.

26/05/2021

EAEko hezkuntza-sistema inflexio puntu batean dago. Bildarratzen hitz eta irribarreez harago, ez dagoela ezer ez: eskola segregazioa eragiten duten pribatizazioari eta ikasleen baztertze dinamikei aurre egingo dien neurri eraginkorrik ez dago. Gizarte kohesioa ardatz dituen neurri errealak urgenteak dira.

26/05/2021

El sistema educativo vasco se encuentra en un punto de inflexión. Más allá de las palabras y sonrisas de Jokin Bildarratz, no hay nada: no hay medidas efectivas que hagan frente a la privatización y a las dinámicas de exclusión del alumnado que provocan la segregación escolar. Las medidas reales centradas en la cohesión social son urgentes.

29/03/2021

Topaguneak Legebiltzarrean izan duen parte-hartzearen laburpena. Vídeo resumen de la participación del Topagune en el Parlamento.

29/03/2021

Zer egingo dute Legebiltzar honen alderdi politikoek? Zein da haien apustua? Batzuen interesak ikasle guztien eskubideen aurrean babestuko dituen sistema dual eta segregatzaile bat mantentzen jarraitzea? Egoera hori blindatu nahi al du onartu nahi den Hezkuntza Lege berriak? Aniztasuna ezkutatu eta bazterkeria bultzatu?

23/03/2021

Bilbon orain, edozein momentutan EAEko edozein herritan gerta litekeena gertatzen ari da.

23/03/2021

Está sucediendo ahora en Bilbo, pero podría ser en cualquier otro municipio de la CAV, en cualquier momento.

18/03/2021

En Topagunea tenemos claro que esta situación que se da en las escuelas infantiles es una de las responsables de la segregación, el inicio de la segregación.

18/03/2021

Topagunean garbi dugu haur eskoletan ematen den egoera hau segregazioaren erantzuleetako bat dela, segregazioaren hasiera, hain zuzen

11/03/2021

En este camino hemos crecido, y hemos generado redes porque, como dijimos desde el principio, no es un problema que afecte sólo a una ciudad o a una parte de nuestro territorio, es una cuestión que afecta a todo el sistema educativo vasco.

11/03/2021

Bide horretan gero eta gehiago gara eta sareak sortu ditugu; izan ere, hasieratik esan dugun bezala, segregazioa ez da hiri bati edo lurraldearen zati bati bakarrik eragiten dion arazoa, euskal hezkuntza-sistema osoari eragiten diona baizik.

03/03/2021

Arartekoaren eta Gipuzkoako Fiskaltzaren esanetan, 2018-19 ikasturtean, Hezkuntza Sailak modu irregularrean jokatu zuen; bai planifikazioan eta baita matrikulazioan ere.

03/03/2021

Según el Ararteko y la Fiscalía de Gipuzkoa, en el curso 2018-19, el Departamento de Educación actuó de forma irregular, tanto en la planificación como en la matriculación.

19/02/2021

Topagunearen izenean idaztea erraza ez bada ere, askotarikoak garelako, adostasunak lortu ditugu.

27/01/2021

Baina, zer dela eta behar dugu horrenbeste eskola garraio? Nora ote doaz? Esango dizuet: etxetik gertu ez dauden ikastetxe pribatuetara doaz, egunero, milaka ikasle EAEn.

27/01/2021

La cuestión es ¿por qué necesitamos tanto transporte escolar?, ¿a dónde van? Es sencillo: miles de alumnos y alumnas en la CAV van a colegios privados lejos de casa.

19/01/2021

Gertutasuneko eskolen alde egiten dugunean, hezkuntzan, bizi kalitatean eta umeen ongizatean inbertitzen dugu.

14/01/2021

Apostamos firmemente por la escuela pública y por situarla en el lugar central que le corresponde,

14/01/2021

Apustu sendoa egiten dugu eskola publikoaren alde, guraso zein hezkuntza eragile moduan, balioan jarri eta dagokion lekuan kokatzeko.

28/12/2020

Bi helburu zituen prentsaurreak: Topagunea aurkeztu eta segregazioa eta ezberdintasunak sortzen dituen EAEko hezkuntza-sistema birplanteatzea eskatzea.

28/12/2020

La rueda de prensa tenía dos objetivos: presentar el propio Topagunea o Punto de encuentro, y pedir un replanteamiento del sistema educativo vasco generador de segregación y desigualdades.

18/12/2020

Euskalduntzearen, kulturartekotasunaren, inklusioaren eta gizarte kohesioaren gaur egungo erronkei aurre egiten diegunak eskola publikoetako hezkuntza-komunitateak gara.

18/12/2020

Quienes hacemos frente a los retos actuales de euskaldunización, interculturalidad, inclusión y cohesión social, somos las comunidades educativas de los centros públicos.

29/11/2020

El principal problema que sigue debajo de la alfombra de nuestro sistema educativo vasco se llama segregación escolar, denunciada repetidamente por el Consejo escolar de Euskadi, Save the Children, y todos los agentes que trabajan en la enseñanza pública.

03/11/2020

La lista es larga pero nos preocupa especialmente la falta de compromiso y prioridad que muestra la Administración hacia el servicio educativo público.

16/03/2020

Otsailean Txinatik etorri ziren berriak: birus gaizto bat omen zebilen jendea gaixotzen. Gure eskolan oihartzun xelebrea izan zuen: haurrak “kolorebirusak” marrazten hasi ziren.

02/02/2020

Joan den astean, EAJk, PSEk eta PPk proposamen bat baztertu zuten Legebiltzarrean: itunpeko ikastetxeetan ikasgelarik ez finantzatzea, eskola publikoetan plaza libreak dauden bitartean.

02/02/2020

La semana pasada, PNV, PPSE y PP rechazaron en el Parlamento una propuesta consistente en no financiar aulas en la escuela concertada mientras existieran plazas libres en la pública.

30/01/2020

Hoy he visto que han cambiado los anuncios de las paradas de autobuses. Han quitado los del último estreno de Netflix y han puesto los de un colegio. También anuncios en autobuses, periódicos, radios…

16/01/2020

La palabra “público” sigue siendo hoy en día un reto y un concepto a defender. Detrás de la palabra “público” está nada menos que la garantía de calidad de unos servicios gratuitos y universales, y la igualdad de todas las personas ante ellos.

16/01/2020

«Publiko» hitza defendatu beharreko kontzeptua eta erronka handia da gaur egun ere. «Publiko» hitzaren atzean dagoena, eta ez da gutxi, doako zerbitzu unibertsalen kalitatearen bermea da, eta pertsona guztien berdintasuna zerbitzu horien aurrean.

09/12/2019

Gure hezkuntza sistemaren beharren inguruko gogoeta eskola publikoa erasotzean oinarritu du Fito Rodriguezek, proposamenik egin gabe, jakin badakielako estatuen menpekotasunetik aldentzen den alternatibarik ez dagoela gaur egun.

25/11/2019

Gure hirian bizi dugun egoera larriaren aurrean, asmoen protokoloaz hitz egitea hitzaurrearen hitzaurrea da, hau da, ezer ez esatea. Protokoloek jarduketetarako, ekintzetarako eta prozeduretarako izan behar dira baliagarriak, ez asmoen edo desio onen araberakoak.

25/11/2019

Ante la grave situación que se vive en nuestra ciudad, hablar de protocolo de intenciones es como decir preámbulo del prólogo, o sea nada. Un protocolo debe ser siempre de actuación, de acción, de procedimiento, no de intenciones o buenos deseos.

10/11/2019

La palabra “público” para los vascos, y especialmente para los vascos de izquierda supone hoy en día un reto y  un objetivo a alcanzar.

10/11/2019

«Publiko» hitza euskal herritarrentzat, eta bereziki ezkerreko euskaldunentzat, lortu beharreko erronka eta helburua da gaur egun.