ArtikuluakAzken artikuluak


26/05/2021

EAEko hezkuntza-sistema inflexio puntu batean dago. Bildarratzen hitz eta irribarreez harago, ez dagoela ezer ez: eskola segregazioa eragiten duten pribatizazioari eta ikasleen baztertze dinamikei aurre egingo dien neurri eraginkorrik ez dago. Gizarte kohesioa ardatz dituen neurri errealak urgenteak dira.

26/05/2021

El sistema educativo vasco se encuentra en un punto de inflexión. Más allá de las palabras y sonrisas de Jokin Bildarratz, no hay nada: no hay medidas efectivas que hagan frente a la privatización y a las dinámicas de exclusión del alumnado que provocan la segregación escolar. Las medidas reales centradas en la cohesión social son urgentes.

29/03/2021

Topaguneak Legebiltzarrean izan duen parte-hartzearen laburpena. Vídeo resumen de la participación del Topagune en el Parlamento.

29/03/2021

Zer egingo dute Legebiltzar honen alderdi politikoek? Zein da haien apustua? Batzuen interesak ikasle guztien eskubideen aurrean babestuko dituen sistema dual eta segregatzaile bat mantentzen jarraitzea? Egoera hori blindatu nahi al du onartu nahi den Hezkuntza Lege berriak? Aniztasuna ezkutatu eta bazterkeria bultzatu?

23/03/2021

Bilbon orain, edozein momentutan EAEko edozein herritan gerta litekeena gertatzen ari da.

23/03/2021

Está sucediendo ahora en Bilbo, pero podría ser en cualquier otro municipio de la CAV, en cualquier momento.

18/03/2021

En Topagunea tenemos claro que esta situación que se da en las escuelas infantiles es una de las responsables de la segregación, el inicio de la segregación.

18/03/2021

Topagunean garbi dugu haur eskoletan ematen den egoera hau segregazioaren erantzuleetako bat dela, segregazioaren hasiera, hain zuzen

11/03/2021

En este camino hemos crecido, y hemos generado redes porque, como dijimos desde el principio, no es un problema que afecte sólo a una ciudad o a una parte de nuestro territorio, es una cuestión que afecta a todo el sistema educativo vasco.

11/03/2021

Bide horretan gero eta gehiago gara eta sareak sortu ditugu; izan ere, hasieratik esan dugun bezala, segregazioa ez da hiri bati edo lurraldearen zati bati bakarrik eragiten dion arazoa, euskal hezkuntza-sistema osoari eragiten diona baizik.

03/03/2021

Arartekoaren eta Gipuzkoako Fiskaltzaren esanetan, 2018-19 ikasturtean, Hezkuntza Sailak modu irregularrean jokatu zuen; bai planifikazioan eta baita matrikulazioan ere.

03/03/2021

Según el Ararteko y la Fiscalía de Gipuzkoa, en el curso 2018-19, el Departamento de Educación actuó de forma irregular, tanto en la planificación como en la matriculación.

19/02/2021

Topagunearen izenean idaztea erraza ez bada ere, askotarikoak garelako, adostasunak lortu ditugu.

27/01/2021

Baina, zer dela eta behar dugu horrenbeste eskola garraio? Nora ote doaz? Esango dizuet: etxetik gertu ez dauden ikastetxe pribatuetara doaz, egunero, milaka ikasle EAEn.

27/01/2021

La cuestión es ¿por qué necesitamos tanto transporte escolar?, ¿a dónde van? Es sencillo: miles de alumnos y alumnas en la CAV van a colegios privados lejos de casa.

19/01/2021

Gertutasuneko eskolen alde egiten dugunean, hezkuntzan, bizi kalitatean eta umeen ongizatean inbertitzen dugu.

14/01/2021

Apostamos firmemente por la escuela pública y por situarla en el lugar central que le corresponde,

14/01/2021

Apustu sendoa egiten dugu eskola publikoaren alde, guraso zein hezkuntza eragile moduan, balioan jarri eta dagokion lekuan kokatzeko.

28/12/2020

Bi helburu zituen prentsaurreak: Topagunea aurkeztu eta segregazioa eta ezberdintasunak sortzen dituen EAEko hezkuntza-sistema birplanteatzea eskatzea.

28/12/2020

La rueda de prensa tenía dos objetivos: presentar el propio Topagunea o Punto de encuentro, y pedir un replanteamiento del sistema educativo vasco generador de segregación y desigualdades.

18/12/2020

Euskalduntzearen, kulturartekotasunaren, inklusioaren eta gizarte kohesioaren gaur egungo erronkei aurre egiten diegunak eskola publikoetako hezkuntza-komunitateak gara.

18/12/2020

Quienes hacemos frente a los retos actuales de euskaldunización, interculturalidad, inclusión y cohesión social, somos las comunidades educativas de los centros públicos.

29/11/2020

El principal problema que sigue debajo de la alfombra de nuestro sistema educativo vasco se llama segregación escolar, denunciada repetidamente por el Consejo escolar de Euskadi, Save the Children, y todos los agentes que trabajan en la enseñanza pública.

03/11/2020

La lista es larga pero nos preocupa especialmente la falta de compromiso y prioridad que muestra la Administración hacia el servicio educativo público.

16/03/2020

Otsailean Txinatik etorri ziren berriak: birus gaizto bat omen zebilen jendea gaixotzen. Gure eskolan oihartzun xelebrea izan zuen: haurrak “kolorebirusak” marrazten hasi ziren.

02/02/2020

Joan den astean, EAJk, PSEk eta PPk proposamen bat baztertu zuten Legebiltzarrean: itunpeko ikastetxeetan ikasgelarik ez finantzatzea, eskola publikoetan plaza libreak dauden bitartean.

02/02/2020

La semana pasada, PNV, PPSE y PP rechazaron en el Parlamento una propuesta consistente en no financiar aulas en la escuela concertada mientras existieran plazas libres en la pública.

30/01/2020

Hoy he visto que han cambiado los anuncios de las paradas de autobuses. Han quitado los del último estreno de Netflix y han puesto los de un colegio. También anuncios en autobuses, periódicos, radios…

16/01/2020

La palabra “público” sigue siendo hoy en día un reto y un concepto a defender. Detrás de la palabra “público” está nada menos que la garantía de calidad de unos servicios gratuitos y universales, y la igualdad de todas las personas ante ellos.

16/01/2020

«Publiko» hitza defendatu beharreko kontzeptua eta erronka handia da gaur egun ere. «Publiko» hitzaren atzean dagoena, eta ez da gutxi, doako zerbitzu unibertsalen kalitatearen bermea da, eta pertsona guztien berdintasuna zerbitzu horien aurrean.

09/12/2019

Gure hezkuntza sistemaren beharren inguruko gogoeta eskola publikoa erasotzean oinarritu du Fito Rodriguezek, proposamenik egin gabe, jakin badakielako estatuen menpekotasunetik aldentzen den alternatibarik ez dagoela gaur egun.

25/11/2019

Gure hirian bizi dugun egoera larriaren aurrean, asmoen protokoloaz hitz egitea hitzaurrearen hitzaurrea da, hau da, ezer ez esatea. Protokoloek jarduketetarako, ekintzetarako eta prozeduretarako izan behar dira baliagarriak, ez asmoen edo desio onen araberakoak.

25/11/2019

Ante la grave situación que se vive en nuestra ciudad, hablar de protocolo de intenciones es como decir preámbulo del prólogo, o sea nada. Un protocolo debe ser siempre de actuación, de acción, de procedimiento, no de intenciones o buenos deseos.

10/11/2019

La palabra “público” para los vascos, y especialmente para los vascos de izquierda supone hoy en día un reto y  un objetivo a alcanzar.

10/11/2019

«Publiko» hitza euskal herritarrentzat, eta bereziki ezkerreko euskaldunentzat, lortu beharreko erronka eta helburua da gaur egun.

06/11/2019

Arartekoaren ustez, “hezkuntza-programazioa zehaztean familien borondatea ezin daiteke irizpide bakarra izan.

06/11/2019

Según el Defensor del Pueblo vasco “la voluntad de las familias no puede ser el único criterio a considerar a la hora de establecer la programación educativa».

09/07/2019

Proyecto Magnet: claro ejemplo de evasión de responsabilidades por parte del Departamento de Educación. Vamos a explicarnos.

09/07/2019

Eskaintza honen bitartez Hezkuntza Sailak berari dagokion ardura saihestu nahi duela argi ikus daiteke. Baieztapen honen zergatia azalduko dizuegu.

09/07/2019

Nos tememos que el Gobierno vasco volverá a incumplir su palabra.

25/06/2019

Esta es la realidad: en Álava, la red pública está haciendo una aportación decisiva siendo la máquina de euskaldunización más eficaz actualmente.

25/06/2019

Hauxe da errealitatea: Araban, sare publikoa ekarpen erabakigarria egiten ari da euskararen alorrean, inoiz egon den euskalduntzeko makinarik eraginkorrena izanik.

17/05/2019

¿PNV y PSE tienen alguna previsión para ampliar los recursos municipales dedicados a hacer escuelas más inclusivas y a superar las barreras sociales y lingüísticas del alumnado de Bilbao?

15/05/2019

La segregación escolar ha sido ese elefante en el salón que se quiere ignorar mirando hacia otro lado y haciendo como que no existe.

15/05/2019

Eskola segregazioa egongelan dugun elefante horixe izan da, beste alde batera begiratu eta existituko ez balitz bezala, ikusi nahi izan ez dena.

15/05/2019

Ulergaitza eta erabat salagarria iruditzen zaigu Eusko Jaurlaritzak, modu erabat irregularrean eta matrikulazio dekretua bera urratuz, Jakintza Ikastolari 11 matrikula berri onartu eta ikasturte erdian planifikazio irizpideak aldatzeko erabakia hartu izana.

15/05/2019

Consideramos incomprensible y denunciable que el Gobierno Vasco, de manera irregular e infringiendo su propio Decreto de Matrícula, haya admitido 11 nuevas matrículas de Jakintza modificando los criterios de planificación durante el curso escolar.